Sodan

automotive

Obnovení funkce DPF v řídicí jednotce motoru

Řada majitelů vozidel si nechala neodborně DPF demontovat a až nyní zjišťují, že je vozidlo technicky nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích. Tento stav začala PČR pokutovat. V řadě zemí EU navíc při silniční kontrole vozidla bez DPF rovnou odstavují z provozu.

Pouhé namontování nového/repasovaného filtru DPF nestačí, jelikož k jeho vyřazení byl proveden zásah do řídicí jednotky motoru. Pokud nebude funkce DPF v jednotce motoru obnovena, nebude docházet k automatické regeneraci filtru a velice rychle dojde k jeho zničení!

Nabízíme obnovu řídících jednotek motoru do továrního nastavení* za jednotnou cenu 3 000Kč.

* Obnova továrního nastavení je stav, ve kterém byla řídicí jednotka motoru při uvedení vozidla do provozu. Jakékoliv dodatečné úpravy jako je chiptuning budou odstraněny. Provádíme pouze obnovu programu řídicí jednotky vozidla, nikoli fyzickou montáž DPF!

Co je to DPF

řez dpf filtremFiltr pevných částic (anglicky: Diesel Particulate Filter) je zařízení odstraňující karcinogenní pevné částice (saze) z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání pevných částic na porézním materiálu poloprůchodných kanálků filtru. Filtr je čištěn spálením sazí ze sítka vysokou teplotou. Filtr je často používán pro dosažení úrovně emisí Euro 4 a vyšších. Pokud je filtr nový a funguje tak jak má, vydrží obvykle 100 - 150 tis. kilometrů. Po dosažení životnosti tvoří neproniknutelnou zátku ve výfuku.